Warta Poznań 2005 - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Kalendarium

21

04-2018

sobota

22

04-2018

niedziela

Mecz Mistrzowski:Jedynka Luboń-Warta Poznań I 11:00-12:30 (zbiórka Luboń ul.Szkolna 2 do godz.10:00)

23

04-2018

pon.

Trening 16:30 - 18:15 Miejsce : Boisko ul.Przepadek. Zbiórka : 16:20

24

04-2018

wtorek

TESTY OBOWIĄZKOWE DLA IDĄCYCH DO KLASY WARTY 12:00 (Gdańska 1)

Trening 17:20 - 19:15 Miejsce : Boisko ul.Gdańska 1. Zbiórka :17:10

25

04-2018

środa

Trening 16:30 - 18:00 Miejsce : ORLIK ul.Dolna Wilda Zbiórka : 16:15

26

04-2018

czwartek

Trening 16:30 - 18:00 Miejsce : ul.Droga Dębińska 12 zbiórka : 16:15

27

04-2018

piątek

Najnowsza galeria

Obóz szkoleniowy - Kórnik 2015
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 114, wczoraj: 278
ogółem: 802 225

statystyki szczegółowe

Regulamin

REGULAMIN

Klubu Sportowego Warta Poznań

(grupy młodzieżowe SPN)

 

1.   Warunkiem przystąpienia do szkółki na każdym etapie szkolenia jest poddanie się ocenie aktualnego potencjału sportowego i zdrowotnego.

2.   Przystąpienie do KS Warta Poznań wiąże się z podpisaniem deklaracji oraz regulaminu.

3.   Każdy zawodnik zobowiązuje się do używania sprzętu sportowego „Nike” wg ustaleń Zarządu KS Warta . Dotyczy: udziału w meczach, turniejach, treningach

4.   Zawodnik przyjęty do Klubu zobowiązany jest do zakupu sprzęt sportowego w cenie 300zł. W skład zakupu wchodzi: dres treningowy, komplet treningowy, ortalion. Możliwość wystawienia faktury.

5.   Obowiązkowa opłata czesnego w wysokości 130,00 PLN  miesięcznie. Czesne obowiązuje przez 12 miesięcy bez względu na ilość jednostek treningowych w miesiącu.

Czesne należy wpłacać do 5-tego, każdego miesiąca na konto:

BZ WBK S.A.

71 1090 1476 0000 0001 1975 7348

Z dopiskiem: opłata składki członkowskiej,imię i nazwisko zawodnika, miesiąc za który jest opłata oraz nazwisko trenera prowadzącego i podać rocznik  .

W celu regularnego opłacania czesnego proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku.

6.   W przypadku braku wpłaty czesnego Zarząd KS Warta Poznań zastrzega sobie prawo do zawieszenia zawodnika skutkujące odsunięciem go od udziału w treningach lub zawodach.

7.   Koszty udziału zawodnikach w turniejach, obozach treningowych pokrywają rodzice

8.   Nie przestrzeganie zasad Regulaminu stanowić będzie podstawę do skreślenia z listy zawodników.

 

RODZIC

1.   Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej wyrażenia zgody na uczestnictwo zawodnika w zajęciach sportowych .

2.   Rodzice i opiekunowie podczas prowadzenia zajęć nie mają żadnej możliwości ingerowania w realizację programu szkoleniowego. Zabronione jest wulgarne oraz agresywne zachowanie podczas zajęć treningowych oraz meczów. Łamanie zasad przez rodzica lub opiekuna będzie skutkowało zakazem przychodzenia na treningi lub mecze.

3.   Podczas treningów rodzic lub opiekun nie może przebywać bezpośrednio na boiskach treningowych. Miejscem w którym może się znajdować jest budynek klubowy.

4.   Na obiektach sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

5.   Zabrania się wchodzenia do szatni zawodników bezpośrednio przed lub zaraz po meczu

6.   Rodzic i opiekunowie proszeni są o aktywny udział w życiu drużyny w w ścisłej współpracy z trenerem

 

 

 

ZAWODNIK

 

1.   Udział w zajęciach i meczach jest obowiązkowy dla wszystkich zakwalifikowanych zawodników zgodnie z podanym harmonogramem

2.   Każdego zawodnika obowiązuje punktualność, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktyny udział w zajęciach sportowych oraz życiu Klubu.

3.   Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt treningowy oraz przyrządy treningowe.

4.   Zawodnik zobowiązany jest do poszanowania obiektów klubowych w szczególności szatni oraz boisk treningowych.

5.   Absencję na treningu, meczu, turnieju, należy zgłosić swojemu trenerowi z wyprzedzeniem.

6.   Zawodnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń trenera podczas zajęć szkoleniowych.

7.   W przypadku uzyskiwania przez zawodnika słabych wyników w nauce Trener Koordynator na wniosek Trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w zajęciach sportowych, aż do poprawy ocen w szkole.

8.   Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad żywienia oraz dbania o higienę osobistą, a przede wszystkim prowadzenie sportowego trybu życia.

9.   Obuwie sportowe musi być czyste – w budynkach klubowych przebywamy tylko w czystych butach

10.       Do zespołu rywala podchodzimy z szacunkiem i według zasad fair-play. Przed zawodami witając się oraz dziękując za rywalizacje po spotkaniu

11.       Zawodnik przynosi na zajęcia wodę mineralną lub napój typu izotonik

12.       Zawodnik obowiązkowo przynosi na każde zajęcia ochraniacze.

13.       Jeżeli praca nie będzie systematyczna, zawodnik może być zawieszony lub skreślony z listy zawodników na podstawie frekwencji na zajęciach.

14.       Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie. Brak zgody lekarza sportowego skutkuje niedopuszczeniem do zajęć szkoleniowych. Każdy zawodnik opłacający czesne jest automatycznie ubezpieczony od następstw do nieszczęśliwych wypadków

15.       Zawodnik który w danym terminie nie rozgrywa spotkania ligowego w swojej kategorii, zobowiązany jest do przyjścia na mecz mistrzowski I drużyny KS Warta Poznań, jeżeli Warta jest gospodarzem spotkania.

16.       W przypadku jeżeli zawodnik, chce uczestniczyć w zajęciach innego klubu(testy) lub obozie musi posiadać pisemną zgodę Klubu macierzystego.